Viktig observasjon ved bruk av EnwaMatic vannbehandlingsanlegg

EnwaMatic

Da jeg kom på jobb her en morgen, oppdaget jeg at trykket på en av varmekursene til et av byggene jeg drifter var borte. Anlegget var fullstendig tømt for vann. Jeg gikk straks i gang med påfylling og lekkasjesøk. Jeg fant ingen lekkasje, men trykket forsvant igjen. Tilfeldigvis startet EnwaMatic vannbehandlingsanlegget tilknyttet varmekursen en tilbakspylingssekvens. Da tilbakespylingen var fullført, og vannbehandleren skulle gå tilbake til normal drift, observerte jeg at ventil B ikke lukket ordentlig igjen. Den ble stående med ca. 25% åpning. Denne ventilen åpner for at nettvann som har tilbakespylt EnwaMatic vannrenseanlegget går til sluk. Når ventil C åpnet for gjennomstrømning fra varmekursen igjen, gikk vannet rett til sluk i stedet for å gå i gjennom EnwaMatic vannbehandlingsanlegget. Slik ble den stående og varmeanlegget tømte seg.

En ny erfaring og noe å merke seg. Vær nøye med å sjekke ventilposisjoner.

Share