Vedstabling

14.09.13 katt

Da var et godt stykke kroppsarbeid unnagjort, og veden er stablet. 5 storsekker er faktisk en hel del ved. Det kjennes på gikta. Veden ble bestilt og levert på døra av Akershus og Oslo ved. Fin og tørr bjørkeved.

14.09.13 ved1

14.09.13 ved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *