Varmeveksler – del 2

Platevarmeveksler

 

Bildet over viser en prinsippskisse av en platevarmeveksler.

Platevarmeveksleren er bygd opp av et antall identiske plater med bølget overflate satt sammen til en ”pakke”. Disse platene presses sammen av bolter. Den bølgete eller riflete overflaten fører til at strømningen blir turbulent og dermed varmeovergangen mer effektiv. Langs kanten av platene har man gummipakninger slik at varm og kald væske strømmer i mellom platene på annenhver side. Enkelt forklart. På den ene siden av platen går det kald eller varm væske som kjøles ned, eller varmes opp av væsken på den andre siden av platen, uten at det foregår noen blanding av de to væskene. Det er kun varmeenergien som overføres. En platevarmeveksler er enkel å holde ren, da den kan skrus fra hverandre og platene spyles. Man kan også enkelt utvide kapasiteten på den ved å montere flere plater.

Til sammen har vi per i dag 25 varmevekslere for varme og kjøling tilknyttet energisentralen på Vulkan. Alle er av typen platevarmeveksler. Dette er den mest vanlige typen varmeveksler for varming og kjøling av bygg. Bildet under er av en platevarmevekslerpakke for fjernvarme. Den består av to varmevekslere. En for romoppvarming og ventilasjonsvarme, og en for oppvarming av tappevann. Denne typen oppvarming er en fullverdig og vanlig måte å varme opp bygg og tappevann tilknyttet fjernvarmeanlegg.

Bildet over viser et Fjernvarmeanlegg

Forskjellen mellom et konvensjonelt fjernvarmeanlegg og det vi har på Vulkan, er at vi forvarmer vannet til oppvarming og tappevann med egenprodusert varme  fra Energisentralen. Dette betyr at vi på milde vinterdager klarer oss med egenprodusert varme til oppvarming. Fjernvarme blir kun benyttet som spisslast når det blir veldig kaldt ute. Når det gjelder tappevann er det krav til en minimumstemperatur på 65C grunnet fare for legionellasmitte. Siden Energisentralen produserer maks 60C vann, trenger vi alltid spisslast med fjernvarme her. På bildet under kan du se et typisk arrangement med vekslere fra Hafslund fjernvarme og nærvarmevekslere tilknyttet Energisentralen. De grå boksene er nærvarmevekslere. De blå er fjernvarmevekslere.

Bildet over viser et nær/fjernvarmeanlegg Vulkan Energisentral (Bellona huset)

Forskjellen på et vanlig fjernvarmeanlegg og dette anlegget er at vannet som skal varmes opp først passerer igjennom nærvarmeveksleren før det går videre i gjennom fjernvarmeveksleren. Dersom innstilt temperatur oppnås i nærvarmeveksleren, blir det ikke ytterligere oppvarmet i fjernvarmeveksleren. Det bare sirkulerer igjennom. Shuntventilen til fjernvarmeveksleren vil holde stengt og gir derfor ikke noe temperaturløft på vannet som strømmer igjennom. Blir behovet for varme større enn det som Energisentralen klarer å produsere, vil vannet etter å ha blitt forvarmet i nærvarmeveksleren bli ytterligere varmet opp ved at shuntventilen på fjernvarmeveksleren åpner og hever temperaturen ytterligere. Jeg vil ta for meg de forskjellige komponentene i et fjernvarmeanlegg i et senere innlegg. På bildet under kan du se et utsnitt av systemtegning for et vekslerarrangement i energisentralen på Vulkan.

Bildet over viser systemtegning over nær/fjernvarmeanlegg Vulkan Energisentral

Kilder:

http://energi.no

NTNU  (s.4)

 

Share