Test med og uten vannbehandling

Filmen er laget av Enwa WaterTreatment og viser en interessant test på hvordan stålull som ruster raskt i kontakt med vann, reagerer med ubehandlet vann sammenlignet med  vann som er behandlet med deres vannbehandlingssystem.

Share