Det finnes flere typer shuntventiler. En shuntventil er en innretning for trinnløs regulering av væskestrømmer. Den…