IMG_0782

Shuntventil eller VAV spjeld for regulering av luftmengde.

Share
Share: