Ruter foreslår rushtidsavgift på kollektivtransport – det er jo smart…

Tog
Kommer NSB også til å være med på dette?

Jeg må si at jeg sjekket datoen både en og to ganger da jeg så overskriftene i Aftenposten og på nrk.no 18. april i år om at Ruter foreslår rushtidsavgift på kollektivtransport. Jeg var helt sikker på at vi var ferdig med aprilspøkene, men da ble jeg med ett usikker.

Ruter ble bedt om å komme med et innspill til Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan. Deres forslag var altså å øke billettprisene på kollektivtransport i det tidsrommet det var mest press på buss, trikk og t-bane. Jeg måtte gni meg ekstra godt i øynene og lese en gang til da jeg så dette. Var det sant? Leste jeg riktig? Var dette en spøk? Nei, det var det ikke. I fullt alvor har Ruter foreslått dette og i følge dem selv, ville det være interessant å endre prisene avhengig av når på døgnet man reiser. De hevdet til og med at dette ikke kan regnes som en avgift, men en mulighet. En mulighet for hvem?

I tillegg gir Ruter inntrykk av å ville utføre denne hevingen av prisene som et eksperiment som går ut på å se hvor mange passasjerer de kan klare å få til å endre reisemønster. Ruter tror altså at de kan endre arbeidstidene til den vanlige mann og kvinne. Da lurer jeg på en ting. De færreste av oss kan flytte arbeidstiden vår. Skal vi da godta at Ruter eksperimenterer med oss og vår arbeidstid? At de kan tillate seg å teste oss på denne måten? Hvor mange arbeidsgivere er villige til å gå med på et slikt eksperiment? Folk må jo på jobb eller tar jeg feil? Selv må jeg møte på jobb kl. 07:30 uavhengig av hva Ruter finner på, og hva billetten koster. Har du kontortid fra 8-16 tror jeg ikke en gang Ruter kan ender på dette. Jeg tror ikke skolene heller er interessert å begynne med kveldsundervisning for Ruter sin skyld. Dessuten så tror jeg ikke det er så mange som benytter seg av kollektivtransport tidlig om morgenen hvis ikke de må på jobb eller har et annet viktig ærend. Ruters argument mener jeg derfor faller i grus.

Jeg vil gå så langt som å si at den eller de personene som har klekket ut denne geniale ideen enten er utspekulerte, og vil teste ut inntjeningspotensialet hos Ruter ved å spekulere i vanlige folks avhengighet etter å komme på jobb til rett tid, eller så er de rett og slett fullstendig blottet for intelligens. De kan jo ikke seriøst mene at de kan endre en hel bys arbeidstidsvaner. Mulig at den eller de personene som klekket ut ideen tror de er en liten minigud. Ikke vet jeg. Kommer NSB også til å være med på dette?

Det kommer stadig forslag om å innføre rushtidsavgift i bomringen i Oslo, for å få ned biltrafikken og for å få folk til å reise kollektivt i stedet. Dette for å få bukt med forurensningen som biler skaper. Dette i seg selv er jo et godt forslag og vil gange miljøet dersom det tilrettelegges slik at kollektivtrafikken kan ta unna den økte etterspørselen som vil komme som følge av dette. Da virker det jo som komplett idioti, og helt meningsløst å samtidig innføre rushtidsavgift på kollektivtilbudet. Hvor har disse menneskene parkert hodene sine? Dette må være årets desidert dårligste spøk.

En ting som er sikkert er at forslag som dette er med på å underbygge mistanken om at miljøavgifter ikke innføres for å skåne miljøet, men som et skalkeskjul for politikere og andre som ønsker mer penger i kassa. La oss håpe at forslaget om rushtidsavgift på kollektivtilbudet i Oslo kun var noen personers dårlige vurderingsevne, og at dette forslaget blir plassert der det hørte hjemme. I søpla. Jeg er i hvert fall glad for at det er bred politisk enighet på tvers av partiene om at dette var et elendig forslag. For min del står bilen i garsjen klar til å kjøre når som helst om dette skulle bli alternativet. Det er helt ok å være miljøbevisst og ta bussen men det får være grenser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *