Rens av varmeanlegg og montering Pentex filterstasjon

Videoen under viser følgende:

  • Rens av undersentral
  • Rens av veksler til radiatorer
  • Rens av veksler til varmtvann
  • Montering av filterstasjon

Kilde: Pentex

Share