Oslo har fått sitt første fritak fra tilkoblingsplikt til fjernvarmenettet

Tiedemann
Tiedemann

For første gang er det gitt fritak for tilkobling til fjernvarmenettet i Oslo. Hafslund varme som klaget avgjørelsen inn for plan og bygningsetaten fikk ikke medhold i klagen sin.

Fritaket gjelder for Ferd eiendom sitt prosjekt i Tiedemannsbyen på Ensjø. Dette er et boligprosjekt på den gamle tomta til Tiedemanns Tobakksfabrikk. Tiedemannsbyen er tilnærmet klimanøytral i og med at den fyres med pellets laget av rent, frasortert virke fra skogbruket. Dette er treverk som ellers ville blitt kastet. Andelen fornybar energi er på 98%. Da er utslipp i forbindelse med produksjon og transport  tatt med i regnestykket. Dette er mer miljøvennlig enn å fyre med fjernvarme. Dette gir et positivt signal til andre som ønsker å installere og utvikle andre miljøvennlige alternativer til fjernvarme.

Bildekilde: http://ensjo.origo.no/

Share