Min jobb

Til daglig jobber jeg som driftstekniker i Vulkan Infrastruktur og Drift AS (VIDAS) Dette er et heleid datterselskap av Aspelin Ramm Eiendom As. Min jobb består hovedsakelig i å drifte Energisentralen i Maridalsveien 17 i Oslo i samarbeid med Oras som har bygget sentralen for oss. Denne sentralen forsyner hele det nye området på Vulkan med varme og kjøling. Pr. dags dato dekker den Bellona huset, Mathallen, Fabrikken og Søndre kvartal. Høsten 2013 leverer den også til hele Nordre kvartal som nå er under oppføring. Anlegget benytter seg av jordvarme for kjøle og varmeproduksjon, samt solvarme fra solfangeranlegg plassert på fasaden til Bellona huset. Energisentralen er under utvikling på lik linje med resten av området. Likevel er den i full drift og dette skaper både små og store utfordringer. Jobben er spennende og læringskurven er bratt.

Les mer om Vulkan her

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *