Kjøleanlegg for Mathallen

Det bygges i energisentralen på Vulkan. Neste steg i prosessen er ferdigstilling av tekniske anlegg for kjøling av kjøl og frysedisker samt kjølerom og fryserom i Mathallen. Vi har nå fått på plass tre nye varmepumper (IK001 IK002 og IK004) Se tegning for detaljer.

Kjølesystem Mathallen Vulkan

Kjølesystem Mathallen Vulkan
Vulkan energisentral 31.07.12
Vulkan energisentral 31.07.12

Anlegget består av system 350.02 og 350.03. System 350.03 har som funksjon å fjerne overskuddsvarme fra system 350.02. Dette er spilvarme som produseres på varme side av varmepumpe –IK001 og –IK002, samt kondensatorer for fryseromsaggregater. Varmepumpe –IK001 som er tilknyttet system 350.01, som er varm side på varmedistribusjonsnettet for energisentralen, skal i utgangspunktet dekke hele behovet for fjerning av overskuddsvarme fra kjølesystemene til Mathalen. Dette gjør den ved å overføre varmen til system 350.01. Denne varmen kan brukes til romoppvarming og tappevannsoppvarming i alle bygg på Vulkan som er tilknyttet energisentralen. Dersom det ikke er behov for denne varmen kan den den dumpes i energibrønnene og lagres der. Dersom –IK004 ikke er i drift eller ikke klarer å fjerne overskuddsvarmen vil varmeveksler –LV001 ta over eller supplere med kjøling fra isvannsnettet i energisentralen. Hvis isvannsnettet ikke har kapasitet til å ta i mot overskuddsvarmen vil nettvannsveksler LV002 fjerne varmeoverskuddet ved å kjøle med nettvann og dumpe varmen til sluk. Under ser du varmepumpe 350.01-IK004 samt røropplegget for distribusjon av kondensatvann i system 350.03 for nedkjøling ved hjelp av varmepumpen. Nede til venstre bak sirkulasjonspumpene og de isolerte rørene kan man skimte de to varmeveklserne -LV001 og -LV002

Vulkan energisentral 350.01 -IK004
Vulkan energisentral 350.01 -IK004
Vulkan energisentral kjøledistribusjon 350.03
Vulkan energisentral kjøledistribusjon 350.03

Varmepumpene –IK001 og –IK002 skal produsere -8 °C vann/propylenglykol. Kjøleeffekten på hver av maskinene er 85KW. Kjølemaskinene alternerer og samkjøres etter behov og timeantall for mest mulig jevn slitasje. Det er også satt av plass for en tredje varmepumpe –IK003 som vil bli montert ved ytterligere behov. På bildene under kan man se de to varmepumpene samt røropplegget for distribusjon av kjøling ut til forbrukerne i Mathallen.

Vulkan energisentral -350.02 -IK001 -IK002
Vulkan energisentral -350.02 -IK001 -IK002
Vulkan energisentral kjøledistribusjon 350.02
Vulkan energisentral kjøledistribusjon 350.02

Hele prosessen skal overvåkes via SD-anlegg, som igjen er tilknyttet toppsystemet som overvåker hele energisentralen og alle VVS anleggene. Oppstart og prøvedrift av anlegget er beregnet å starte ca 15. september 2012. Mathallen åpner rundt midten av oktober 2012. Vi har derfor bare tiden og veien. Jeg vil komme tilbake med mer informasjon rundt dette anlegget etter hvert som tingene kommer på plass.

Tegnigskilde: Norconsult

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *