Frikjøling – den enkle forklaringen

Frikjøling ved hjelp av sjøvannspumper
Frikjøling ved hjelp av sjøvannspumper

Frikjøling betyr kjøling av et medium, uten bruk av annet enn pumpeenergi. Dette betyr at du ikke tilfører mediet energi ved hjelp av elektrisk kraft. Man kan benytte frikjøling ved å hente energi fra energibrønner, eller ved hjelp av sjøvannspumper. (kan også være ferskvann)

Frikjøling ved bruk av sjøvannspumper, er en god måte å utnytte gratis energi fra sjøen. Plasserer man sjøvanninntaket på 20-25 meters dyp, har man en forholdsvis jevn temperatur på sjøvannet på 8-10 grader C. hele året. Dette er en ideell temperatur for kjøling av isvannskurser som betjener komfortkjøling, og kompressorstyrte kjøl og fryserom. Det kalde vannet pumpes opp til en energisentral, der vannet passerer gjennom en varmeveklser. Energien fra sjøvannet overføres til isvannskursen via varmeveksleren, og pumpes så tilbake til sjøen. Denne varmeveksleren er en nødvendighet, da man ikke vil ha sjøvann inn i de interne kjølesystemene. Sjøvann er i prinsippet en utømmelig energikildekilde.

Frikjøling ved hjelp av energibrønn
Frikjøling ved hjelp av energibrønn

Henter man kjøling fra en energibrønn, følger man samme prinsipp. Forskjellen er at i energibrønnen henter man opp kjølenergi man har lagret i løpet av vinteren. Energibrønner har en viss mengde opplagret energi. Når det ikke er mer energi å hente, må frikjølingen avsluttes. Muligheten for å lagre energi i brønnen, er avhengig av grunnforhold, og naturlig gjennomstrømning i brønnene. Normal dybde på brønnene i et jordvarmeanlegg er 300-400 meter.

Kilde: NGU  Energitilskudd.no

Share