Filterets virkemåte i en EnwaMatic vannbehandler

EnwaMatic med automatikkskap
EnwaMatic med automatikkskap

EnwaMatic vannbehandleren fungerer slik at vannet ledes inn ovenfra og nedover. Vann som passerer filteret vil over tid bli filtrert for partikler ned til ca. 5 mikron. De aktive mediene i filtertanken består i hovedsak av kalsium og magnesiumkarbonat. Vann som passerer disse filtermediene blir tilført kalsium, magnesium og bikarbonat.

Enwamatic filteroversikt
Enwamatic filteroversikt

Et EnwaMatic vannbehandlingsanlegg inneholder 5 filter og vannbehandlingsmedier. Disse filtreringen sørger filtrering av vannet for fremmedlegmer og uønskede partikler og justerer vannkvaliteten i varme eller kjølekursen.

EnwaMatic med automatikkskap
EnwaMatic prinsippskisse

Vannbehandlingen resulterer i partikkelfiltrering og økt alkalitet/pH. Vannet vil gå mot kjemisk likevekt (karbonatlikevekt) etter en periode. Resultatet blir en vannkvalitet som ikke er korrosiv mot rør og andre komponenter, og med en pH som reduserer/fjerner faren for bakteriell vekst i rørsystemet. Vannbehandlingsanlegget er i kontinuerlig drift. Dette opprettholder den kjemiske likevekten. Dersom det skulle skje endringer ute i anlegget, vil dette i løpet av kort tid bli justert ved at vannet løser opp nødvendig mengde reaksjonsmasse. Muligheten for overdosering og ufelling ute i systemet elimineres, siden vannet selv regulerer denne likevekten.

Forbruket av reaksjonsmedier for et lukket anlegg vil over tid være minimalt. Det vil være størst ved oppstart, inntil likevekt er etablert. Deretter vil disse mediene for det meste fungere som en buffer mot eventuelle svingninger i systemet. Et EnwaMatic vannrenseanlegg skal ha service av kvalifisert servicepersonell 1 gang pr. år. Da vil man etterfylle filtermedie ved behov.

Kilde: http://enwa.co.uk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *