EnwaMatic vannbehandlingsanlegg

EnwaMatic automatisk vannrenseanlegg
EnwaMatic automatisk vannrenseanlegg

EnwaMatic vannbehandlingsanlegg  er en kjemikaliefri, og effektiv slam og luftutskiller som også regulerer pH, alkalitet og hardheten på vannet. Dette gir en effektiv beskyttelse mot korrosjon som vil forlenge varme  og kjøleanleggets levetid.

EnwaMatic vannbehandlingsanlegg benytter seg av delstrømsprinsippet. Dette betyr i praksis at en delstrøm av væsken i varme eller kjølekursen blir ledet vekk fra hovedkursen og inn i vannrenseanlegget. Der blir den behandlet, for så å bli ledet ut i hovedkursen igjen. Mengden delstrøm  og størrelsen på vannrenseanlegget,regnes ut  på bakgrunn av det totale volumet i varme eller kjøleanlegget.

På sin vei igjennom vannbehandlingsanlegget, passerer vannet gjennom en rekke filtermedier. Her skilles slam og partikler slik som rust, humus og avleiringer ut. PH , hardhet og alkalitet blir justert og bakterier fjernet. Grunnen til at man ønsker å gjøre dette, er at uten effektiv vannbehandling vil smuss og partikler over tid tette igjen komponentene ute i anlegget, og legge seg som et isolerende lag rundt i rørsystemet. Dette reduserer virkningsgraden betydelig. Feil vannverdier vil dessuten skape korrosjon i rørsystemet. Vannstrømmen drives i gjennom vannbehandlingsanlegget ved hjelp av av diffreansetrykket på hovedpumpene i varme eller kjøleanlegget. Dette oppnår man ved å sette rør for uttak av vann som skal inn på vannbehandlingsanleggt på trykksiden av sirkulasjonspumpene. Returen fra vannbehandlingsanlegget ledes inn på sugesiden av sirkulasjonspumpene. På varme eller kjøleanlegg med lave differansetrykk, kan det være nødvendig å installere en hjelpepumpe.

EnwaMatic2
EnwaMatic manuell vannrensing

Etter som tiden går, vil filtermediene i vannbehandlingsanlegget bli tilsmusset. EnwaMatic vannbehandleren har en enkel og genial måte å håndtere dette på. Ved hjelp av ventiler kan man stenge vannrenseanlegget ut i fra hovedsystemet , og snu vannstrømmen. Dette kalles tilbakespyling.  Man tilfører da friskt nettvann som går motsatt vei i vannbehandleren. Vannet tar da med seg slammet og avleiringene, og blir videre spylt ut til avløp. Se en video om dette nederst i innlegget. Tilbakespylingen kan enten utføres som en manuell prosedyre med manuelle ventiler, eller fullautomatiseres ved hjelp av shuntventiler og automatikk.

Et normalt «friskt» varme eller kjøleanlegg bør tilbakespyles hver 14. dag. Tilbakspyling bør utføres oftere i helt nye anlegg, eller ved ettermontering i eldre anlegg der det ikke har vært utført vannbehandling tidligere.

EnwaMatic vannbehandler med automatikk prinsipptegning
EnwaMatic vannbehandler med automatikk prinsipptegning

 

Enwamatic med automatikk
Enwamatic med automatikk
Enwamatic manuell
Enwamatic manuell

 

 

 

 

 

Oppsummert gjøt et EnwMatic vannbehandlingsanlegg følgende:

–        Full korrosjonsbeskyttelse

–        Forhindrer avleiring

–        Filterer vannet for partikler ned til  ≤5my

–        Hindrer bakterieutvikling

–        Fjerner luft og oksygen

Oppsummert fører vannbehandlingen til følgende for varme eller kjøleanlegget:

–        Energibesparende

–        Kostnadseffektivt alternativ til kjemisk vannbehandling

–        Effektivt slamm og luftutskilling

–        Kontinuerlig selvregulerende vannbehandling

–        Sikrer optimal energioverføring

–        Forlenger anleggets levetid

–        Reduserer service og vedlikeholdsutgifter

–        Miljøvennlig

Kilde: http://enwa.co.uk/

2 Comments

 • Fin blogg du har!

  Har du tatt vannanalyse av varmeanlegget ditt etter installasjon av Enwa?

  Hovedproblemet til segmentering\belegg\korrusjon i lukkende anlegg er luft.
  Når du spyler enwafilteret med nettvann (som er lav pH og fult av oksygen.) hva skjer?
  – Du tilfører masse luft til anlegget og ferskt vann er ikke bra.
  Prøv å tapp en halvliter vann på flaske og se hvor mye luft som kommer.

  Reply
  • Hei og takk. Hyggelig at du liker bloggen min.

   Vannanalysen er en del av serviceavtalen med Enwa, men jeg har faktisk ikke fått noen tilbakemeldinger så langt. Vannet har helt klart blitt bedre rent visuelt på alle de anlegg der vi har montert systemet. Det værste anlegget jeg har vært borti hadde så “grøtete” og møkkete vann ved oppstart at vannbehandlingsanlegget tettet seg fullstendig rett etter oppstart. Da vi hadde løst dette prpblemet tilbakespylte vi daglig i en måned, og da var vannet helt rent.

   Du har et godt poeng når det gjelder tilførsel av ferskvann i varme/kjølesystemet ved tilbakespyling, men alternativet er mye værre. Gjør man ingenting vil rørene gro igjen. Kjemisk vannbehandling er jeg ikke tilhenger av. Dette er forurensende og krever mye oppfølging av drifter. Når du har 20-30 varme og kjøleanlegg å drifte ville dette kreve en ekstra stilling kun på dette. Den lille mengden med nettvann og oksygen som blir med inn i systemet ved tilbakespyling tror jeg EnwaMaticen og vakumutskiller klarer å håndtere ganske greit.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *