EnwaMatic vannbehandlingsanlegg

EnwaMatic automatisk vannrenseanlegg
EnwaMatic automatisk vannrenseanlegg

EnwaMatic vannbehandlingsanlegg  er en kjemikaliefri, og effektiv slam og luftutskiller som også regulerer pH, alkalitet og hardheten på vannet. Dette gir en effektiv beskyttelse mot korrosjon som vil forlenge varme  og kjøleanleggets levetid.

EnwaMatic vannbehandlingsanlegg benytter seg av delstrømsprinsippet. Dette betyr i praksis at en delstrøm av væsken i varme eller kjølekursen blir ledet vekk fra hovedkursen og inn i vannrenseanlegget. Der blir den behandlet, for så å bli ledet ut i hovedkursen igjen. Mengden delstrøm  og størrelsen på vannrenseanlegget,regnes ut  på bakgrunn av det totale volumet i varme eller kjøleanlegget.

På sin vei igjennom vannbehandlingsanlegget, passerer vannet gjennom en rekke filtermedier. Her skilles slam og partikler slik som rust, humus og avleiringer ut. PH , hardhet og alkalitet blir justert og bakterier fjernet. Grunnen til at man ønsker å gjøre dette, er at uten effektiv vannbehandling vil smuss og partikler over tid tette igjen komponentene ute i anlegget, og legge seg som et isolerende lag rundt i rørsystemet. Dette reduserer virkningsgraden betydelig. Feil vannverdier vil dessuten skape korrosjon i rørsystemet. Vannstrømmen drives i gjennom vannbehandlingsanlegget ved hjelp av av diffreansetrykket på hovedpumpene i varme eller kjøleanlegget. Dette oppnår man ved å sette rør for uttak av vann som skal inn på vannbehandlingsanleggt på trykksiden av sirkulasjonspumpene. Returen fra vannbehandlingsanlegget ledes inn på sugesiden av sirkulasjonspumpene. På varme eller kjøleanlegg med lave differansetrykk, kan det være nødvendig å installere en hjelpepumpe.

EnwaMatic2
EnwaMatic manuell vannrensing

Etter som tiden går, vil filtermediene i vannbehandlingsanlegget bli tilsmusset. EnwaMatic vannbehandleren har en enkel og genial måte å håndtere dette på. Ved hjelp av ventiler kan man stenge vannrenseanlegget ut i fra hovedsystemet , og snu vannstrømmen. Dette kalles tilbakespyling.  Man tilfører da friskt nettvann som går motsatt vei i vannbehandleren. Vannet tar da med seg slammet og avleiringene, og blir videre spylt ut til avløp. Se en video om dette nederst i innlegget. Tilbakespylingen kan enten utføres som en manuell prosedyre med manuelle ventiler, eller fullautomatiseres ved hjelp av shuntventiler og automatikk.

Et normalt «friskt» varme eller kjøleanlegg bør tilbakespyles hver 14. dag. Tilbakspyling bør utføres oftere i helt nye anlegg, eller ved ettermontering i eldre anlegg der det ikke har vært utført vannbehandling tidligere.

EnwaMatic vannbehandler med automatikk prinsipptegning
EnwaMatic vannbehandler med automatikk prinsipptegning

 

Enwamatic med automatikk
Enwamatic med automatikk
Enwamatic manuell
Enwamatic manuell

 

 

 

 

 

Oppsummert gjøt et EnwMatic vannbehandlingsanlegg følgende:

–        Full korrosjonsbeskyttelse

–        Forhindrer avleiring

–        Filterer vannet for partikler ned til  ≤5my

–        Hindrer bakterieutvikling

–        Fjerner luft og oksygen

Oppsummert fører vannbehandlingen til følgende for varme eller kjøleanlegget:

–        Energibesparende

–        Kostnadseffektivt alternativ til kjemisk vannbehandling

–        Effektivt slamm og luftutskilling

–        Kontinuerlig selvregulerende vannbehandling

–        Sikrer optimal energioverføring

–        Forlenger anleggets levetid

–        Reduserer service og vedlikeholdsutgifter

–        Miljøvennlig

Kilde: http://enwa.co.uk/

Share