EnwaMatic BAF (Backwash Antifreeze)

EnwaMatic BAF
EnwaMatic BAF

Ved bruk av EnwaMatic vannbehandlingsanlegg i en kjølekurs med glykol, er det viktig å ikke slippe kjølemedie ut i avløp når man tilbakespyler anlegget. Dette er miljøfintlig og det vanner ut glykolkursen. Derfor leveres EnwaMatic vannbehandlingsanlegg, BAF (Backwash Antifreeze) med eget arrangement for dette.

Dette systemet er utstyrt med en tank og en pumpe i tilegg til EnwaMatic vannbehandlingsenheten. Man kan også bruke kjølesystemets ekspansjonstank om den er dimensjonert for dette. Når tilbakespyling starter, vil systemet først starte pumpa og pumpe innholdet i EnwaMatic beholderen over i tanken. Det kjøres så en normal tilbakespylingssyklus. Når syklusen er ferdig pumpes innholdet i tanken tilbake i EnwaMatic vannbeholderen. På denne måten unngår man tap av kjølemedium.

Kilde: http://enwa.co.uk/

Share