Energisentralens driftsmoduser

Energisentralen på Vulkan har i hovedsak 3 driftsmoduser.

–          Varmepumpedrift

–          Frikjøling

–          Kjølemaskindrift

Om vinteren når det er stort behov for varme, kjøres anlegget i varmepumpedrift

Om våren og høsten er det lite behov for varme, men kjølebehovet vil alltid være der grunnet kjøle og fryserom som alltid er i drift. Vi kjører da anlegget i frikjølingsdrift

Om sommeren er det lite behov for varme, men det er stort behov for kjøling. Da kjøres anlegget i kjølemaskindrift.

Vi har også en driftsform som kalles Solfangerdrift. Denne kan kombineres med alle de andre driftsformene. Ved solfangerdrift hentes varme fra solfangeranlegget i Bellona huset. Ellers har vi noen driftsformer der vi kan kombinere de forskjellige driftsmodusene for å optimalisere driften. Dette gjøres i perioder der utetemperaturen svinger mye i løpet av døgnet slik som vår og høst. Jeg skal forklare hver enkelt driftsmodus i egne innlegg.

Kapasiteter:

Varmeproduksjon:                                             Nominelt ca. 500kW.

Kjøleproduksjon:                                                Opp til 900kW.

Kjøleproduksjon til Mathallen:                        80kW

Varmepumpedrift mot brønner:                      Avhengig av temperaturen i brønner

Tørrkjølere:                                                          2 x 450 kW.

Overføring av varme fra solfangere:               Maks 200kW.

 

Dimensjonerende uttak hos forbrukere:

Varme                                                                   510 kW.

Kjøling                                                                  900 kW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *