Energisentralen – Solfangerdrift

Energisentralen kan ta i mot varmeenergi fra solfangeranlegget på Bellona huset. Denne driftsmodusen kan kombineres med varmepumpedrift, kjølemaskindrift og frikjøling.

Under ser du bilder av solfangeranlegget som dekker deler av fasaden på Bellona huset.

Bellona huset
Bellona huset
Bellona huset solfangeranlegg
Bellona huset solfangeranlegg

Under ser du bilde av 3 varmevekslere som skiller glykolvæsken som sirkulerer i selve solfangeranlegget fra resten av varmesystemet. Det er bygget slik fordi væsken i solfangeranlegget kan fryse ellers. Varmeenergien overføres her uten blanding av væskekursene.

Varmevekslere for glykolkurs til solfangeranlegg
Varmevekslere for glykolkurs til solfangeranlegg
Tur/retur solvarme
Tur/retur solvarme
Systemskjema solfangeranlegg
Systemskjema solfangeranlegg

Trykk på bildet for å få det større

Solvarme overføres til Energisentralen i gjennom varmeveksler -LV011, plassert i teknisk rom på Bellona huset, dersom temperaturen overstiger innstilt verdi. Her overføres varmeenergi til varmekurs i Energisentralen. Varmen distribueres deretter enten via akkumulatortankene videre ut på de forskjellige byggene, eller så dumpes den i brønnene og lagres. Solfangeranlegget har også en akkumulatortank som sørger for å utjevne temperatursvingninger i kretsen. Den innstilte verdien for når solfangeranlegget skal levere varmeenergi må alltid ligge over den temperaturen som energisentralen leverer. Hvis ikke risikerer man at varmeenergien leveres feil vei.

Varmeveksler for overføring av varmeenergi fra solfangeranlegg til Energisentralen
Varmeveksler for overføring av varmeenergi fra solfangeranlegg til Energisentralen
Akkumulatortank for solvarmekurs
Akkumulatortank for solvarmekurs

Solfangeranlegget er konstruert slik at det først forsyner Bellona huset lokalt med varmeenergi før det forsyner energisentralen. Ved en gitt innstilt temperatur der Bellona huset har fått dekket sitt varmebehov, sendes overskuddsvarmen videre til Energisentralen via varmeveksler -LV011.  Det sitter shuntventiler i kursen som styrer væskestrømmen enten direkte ut på Bellona huset sitt varmeanlegg, eller via varmeveksler til Energisentralen. Varmeenergien som leveres fra solfangeranlegget og til Bellona Huset, leveres inn på returkursen på samlestokken til bygget.

Sikkerhetsløsninger på Bellona huset håndterer overoppheting av solvarmekrets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *