Energisentralen del 3

Energisentralen på Vulkan forsyner i dag 6 forskjellige bygg med varme og kjøling.

– Scandic hotell

– PS hotell

– Fabrikken

– Søndre bolig og Næring

– Mathallen

– Bellona huset

På bildet over kan du se en av kjølekursene (sort isolasjon på rørene) og en av varmekursene (hvit isolasjon på rørene) i Energisentralen.

Kjøleleveransen er 100 % forsynt fra Energisentralen. Varmeleveransen kommer også fra Energisentralen. Dette er et såkalt lavtemperaturanlegg som leverer mellom 40C og 55C vann på tursiden. Benytter vi oss av solvarmeanlegget, kan vi levere opp mot 80C vann. Dette er mulig på solrike dager vår, sommer og høst. På kalde dager «spisser» vi med varme fra Hafslund fjernvarme. Helst vil vi prøve å unngå dette da fjernvarme er mindre miljøvennlig enn den nærvarmen vi produserer. Dessuten er det slik at det koster penger å kjøpe fjernvarme. Den varmen vi produserer selv, selger vi til byggene på samme måte som Hafslund varme selger sin varme til oss og andre i byen. Det eneste bygget vi eier på området som ikke er tilknyttet Energisentralen, er Dansens hus. Dette bygget eksisterte før energisentralen ble etablert, derfor er dette varmet opp kun med fjernvarme. Kjøleproduksjonen foregår ved hjelp av vanlig DX kjøling. Målet må jo være å koble dette bygget til vårt nærvarme og nærkjølings nett.

Share
Share: