Energisentral – Kjølemaskindrift

Prinsippskisse kjølemaskindrift

I sommerhalvåret kjøres energisentralen i kjølemaskindrift. Som tidligere beskrevet skjer det ingen endring i driftsformen internt i varmepumpene. Det er ute på anlegget endringene skjer. Ved hjelp av shuntventiler styres varme og kjøleenergien dit man vil ha den. Jeg tar også i dette tilfelle kun for meg varmepumpe IK001 da prinsippet er det samme for alle varmepumpene.

På varm side skjer følgende:

Sirkulasjonspumpe JP002 starter opp sammen med varmepumpa. Væsken følger røde piler. Ventil SC002 mot varmeveksler LK002 åpner. Ventil SC003 mot akkumulatortanker er stengt. Grunnen til at vi ikke leder væsken mot akkumulatortankene er at byggene i denne driftsmodusen ikke kaller på varme. Væskestrømmen fortsetter så videre mot varmeveksler LK002. Når væskestrømmen sirkulerer i gjennom denne veksleren avgir den varmeenergi til væsken i brønnkursen. Varmeenergien transporteres deretter ned i brønnene og lagres der. Etter å ha sirkulert ut på anlegget og i gjennom varmeveksler til brønnkurs, returnerer væskestrømmen tilbake til varmepumpene (blå piler) for å bli varmet opp igjen, og starter så ferden på nytt

Kjølemaskindrift varm side

Trykk på bildet for å få det større

Kjølemaskindrift kald side

Trykk på bildet for å få det større

På kald side skjer følgende:

Pumpe JP001 starter opp sammen med varmepumpa. Væsken som er glykol eller spribasert, følger så rørene ned i gjennom en akkumulatortank. Denne tanken akkumulerer kald væske for å utjevne svingninger i temperaturen fra varmepumpen. Den fungerer også som en buffer dersom varmepumpen skulle stoppe. Etter å ha passert akkumuleringstanken, følger den de blå pilene videre bort til kjøleveksler LK001. Her overføres kjøleenergi fra veksler og til væskestrømmen som kommer fra hovedkursen til hvert enkelt bygg. Om sommeren dumpes all kjøling via denne veksleren og ut på kjølekurs til de forskjellige byggene, da kjølebehovet på hvert enkelt bygg er så stort at dette lar seg gjøre. Væsken returner via akkumulatortanken og tilbake til varmepumpen. Her overfører væsken den varmen den har tatt opp i fra kjøleveksler til varmepumpa før den går ut igjen på en ny runde. Alt foregår via lukkede systemer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *