Energisentral – frikjøling

Frikjølingdrift
Frikjøling

Frikjøling er en driftsmodus som kan benyttes ved overgangen vår/sommer. Den benyttes når varmebehovet er så lavt at varmepumpene ikke er i stand til å kvitte seg med varmeenergien til varmevekslerne ute på hvert enkelt bygg, når anlegget kjøres i varmepumpedrift. Siden man i løpet av vinteren har bufret opp en betydelig mengde med kjøleenergi i brønnene, kan man nå ved hjelp av brønnpumpene transportere denne energien opp fra brønnene, og levere den inn på isvannskursen, uten at varmepumpene trenger å være i drift. Skulle det likevel bli et varmebehov, dekkes dette av fjernvarmevekslerne. De dekker også alt behov for varmt tappevann i denne driftsmodusen. Det vil alltid være en vurdering om hvor vidt det lønner seg å kjøre anlegget i denne driftsmodusen og kjøpe fjernvarme, eller om man skal sette anlegget i kjølemaskindrift, og bruke spillvarmen til forvarming av tappevann, og oppvarming av byggene. Frikjøling brukes altså som en driftsmodus i perioden om våren der varmepumpedrift ikke er ideelt, grunnet lav etterspørsel etter varme, og man forsatt har et moderat kjølebehov og god kjølekapasitet fra brønnene.

Frikjølingdrift
Frikjølingdrift

Trykk på bildet for å få det større

Systemtegningen over viser hvordan væskestrømmen går. De uthevede lilla strekene og pilene viser veien. Vi begynner ved brønnpumpene, JP010 og JP011. Disse sørger for å sirkulere væsken i brønnkursen. Væsken går ned i brønnene, avgir varme og tar med seg kjøleenergi opp igjen. Væskestrømmen går så videre i gjennom akkumulatortanken som sørger for å utjevne svingninger i temperaturen, og fungerer som en buffer dersom brønnpumpene skulle stoppe. Væskestrømmen fortsetter så videre i gjennom kjøleveksler LK001. Her tar væsken opp varmemenergi  fra veksler og kjøler ned væskestrømmen som kommer fra hovedkursen til hvert enkelt bygg. Væskestrømmen returnerer så tilbake via akkumulatortank og ned i brønnene igjen for å ta til seg ny kjølenergi, før den starter på en ny syklus i systemet. I denne driftsmodusen som de andre, er det en rekke shuntventiler i rørsystemet som sørger for å lede væskekursen dit man vil ha den. Se systemskjema for detaljer om dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *