Energisentral del 2

Energisentralen på Vulkan består i dag av en hovedsentral og en vekslersentral Hovedsentralen er plassert under Mathallen. Vekslersentralen er plassert i underetasjen på Scandic Hotell.

Energisentralen produserer i dag varme og kjøling ved hjelp av 2 varmepumper (IK1 og IK2)

Effekter:

IK1 varme: 360 KW

IK1 kjøling: 420 KW

IK2 varme: 680 KW

IK2 kjøling 715 KW

På bildet ovenfor ser du varmepumper

Tilknyttet energisentralen sitter det 6 vekslersentraler for nærkjøling og seks vekslersentraler for nær og fjernvarme. Siden vannet i energisentralen er en lukket kurs sirkulerer eget vann fra de forskjellige byggene gjennom disse vekslerne og tar opp energi fra den lukkede kursen i energisentralen. På denne måten unngår man at hele systemet tømmes for vann ved en evt. lekkasje i anlegget. Kjølekursen i energisentralen er dessuten fylt med glykol og dette vil man unngå å blande med radiatorvannet.

På bildene over ser du vekslersentraler for nærkjøling til venstre. På bildet til høyre ser du en vekslersentral for nær og fjernvarme.

På varm side av varmepumpene forvarmes radiatorvann og tappevann til mellom 45c og 55c via nærvarmevekslere. Vannet sirkulerer så videre gjennom fjernvarmeveksleren og temperaturen blir hevet ytterligere ved behov. Temperaturen på tappevannet vil alltid bli hevet til 65c for å hindre oppblomstring av Legionella. På kald side av varmepumpene har vi kun nærkjølevekslere siden vi produserer all kjøling selv.

Se flere bilder fra energisentralen her

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *