Energisentral del 1

Varmepumper og jordvarme er et forholdsvis nytt felt for meg. Jeg begynte å jobbe med energisentralen på Vulkan sommeren 2011. Før dette jobbet jeg som driftstekniker for Aspelin Ramm på Alna senter i Oslo.

Jeg er utdannet maskinist. Jeg ble uteksaminert fra Teknisk fagskole i 2000. Da hadde jeg godt til sammen 3 år på skole og jobbet 2 år som lærling til sjøs. Her tok jeg fagbrev som motormann.

Etter fagskolen jobbet jeg en kort periode i Colorline før jeg valgte å gå i land og begynne med noe helt annet en stund. Det var vanskelig å få fast jobb ute så den karrieren ble ganske kort. Jeg jobbet i en periode som kundekonsulent og parkeringsvakt, men i 2005 returnerte jeg til driftsrelaterte yrker igjen med fyringsanlegg som min hovednisje.

Jeg ble veldig glad da jeg i fjor sommer fikk tilbud om å jobbe med energisentralen på Vulkan. Dette er et helt nytt anlegg som er i drift men langt fra ferdig. Det er spennende å lære nye ting og mye av tiden har gått med til å gjøre seg kjent med anlegget ved å snoke rundt, gå opp rørføringer og lese tegninger og spesifikasjoner.

Share
Share: