COP – Coefficient of Performance

COP_15.07.14

COP står for «Coefficient of Performance», og angir utbyttet fra (varmefaktoren for) varmepumpen. COP er forholdet mellom avgitt effekt som varme, og tilført effekt.

Eksempel: Hvis man bruker 1 kW med strøm til å drive varmepumpa og får 2,5 kW med varme ut, har den en COP på 2,5. Ved moderate temperaturløft (15-25 °C) er det vanlig med en COP på 3-4. Jo større temperaturforskjellen inne kontra ute er, jo nærmere vil COP nærme seg 1.

Teoretisk COP-maksimum for en varmepumpeprosess er gitt av carnot-syklusen:

\text{COP} = \frac{Q_k}{Q_k-Q_o}

Her er Qo varme, gitt i Joule inn i prosessen, mens Qk er varmen som prosessen leverer.

Enkelte loggesystem gir COP i sanntid ut fra følgende målinger: 1, Tilført elektrisk effekt til varmepumpen 2, Vanntemperatur inn/ut fra varmepumpen 3, Antall liter vann som sirkulerer pr.minutt igjennom varmepumpen 4, Varmekapasitivitet for vann som er 4,18 kJ/kgK.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *