Arbeider i energisentralen på Vulkan

 

Vulkan energisentral frekvensomformer til brønnpumper
Vulkan energisentral frekvensomformer til brønnpumper

Som nevnt i forrige innlegg jobbes det for fullt med kjøleanlegget til Mathallen, som åpner i oktober. Samtidig jobber vi med å koble varme og kjølerør inn på brønnkretsen, og energisentralen i Nordre kvartal som er siste byggetrinn på Vulkan.

Parallelt med utvidelsen jobber vi med innregulering av eksisterende anlegg som er i drift. Dette er en kontinuerlig prosess ettersom behovene stadig endrer seg, i takt med at nye forbrukssteder kobler seg på. Siden det på slike anlegg ikke finnes noe fasitsvar på hvordan ting skal gjøres, er eneste mulighet prøving og feiling. For at sentralen skal gå mest mulig energiøkonomisk må settpunktene settes etter erfaring på anlegget. Fordelen med dette er at det er lærerikt og man blir lommekjent ute i anlegget. Dette er gøy.

En av de største utfordringene i dag er høy gjennomstrømning i brønnparken vår. Dette betyr at den varmen vi dumper i brønnene forsvinner som følge av grunnforholdene. Dette er i teorien bra siden vi på denne måten kan akkumulere mye varmeenergi og kjøleenergi i brønnene før den må dumpes andre steder. Problemet frem til i dag har vært at brønntemperaturen har vært for lav, samtidig som at sirkulasjonen gjennom varmeveksleren til brønnene har vært for høy. Dette har ført til for lav returtemperatur inn på varm side av varmepumpene, noe som igjen har ført til at de har stoppet. Dette har vi nå løst ved å montere en frekvensomformer på den ene brønnpumpa. Vi kan da regulere ned hastigheten på vannet som sirkulerer opp og ned i brønnene. På denne måten avgis det mindre varmeenergi fra varmepumpene til brønnveksleren, og vi hever da tur og returtemperatur opp på et nivå som varmepumpene kan takle.

Bildet under viser i grove trekk hvordan væskestrømmen går mellom varmepumpene og varmeveksler, og til energibrønnene som er boret under energisentralen på varm side av varmepumpene.

Vulkan energisentral SD-bilde av dumping til brønner
Vulkan energisentral SD-bilde av dumping til brønner

Under ser man utsnitt av brønnkursen etter brønnveksler. Nederst ser man brønnpumpene der den ene pumpa nå er utstyrt med frekvensomformer, slik at vi kan senke hastigheten på pumpa og dermed senke hastigheten på væsken som strømmer i kretsen.

Vulkan energisentral SD-bilde av brønnsiden av varmeveksler
Vulkan energisentral SD-bilde av brønnsiden av varmeveksler

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *