Energisentralen del 4

Energisentralen på Vulkan henter og lagrer energi fra 14 brønner som er boret under energisentralen. Disse borehullene går 350 meter ned i grunnen og fungerer som lagringsrom for varme om sommeren, og lagringsrom for kjøling om vinteren. I tillegg har vi boret 60 nye hull under det som skal bli Nordre kvartal. Når dette står ferdig får vi en betydelig større brønnpark og lagringskapasiteten blir dermed betydelig større.

Prinsippet er egentlig ganske enkelt. Om sommeren trenger vi ikke mye varme. Kjøleenergien man må produsere til comfortkjøling, dataromskjøling, kjøl og fryserom osv. genererer varme. Denne varmen sender man ned i brønnene og lagrer den der hele sommeren. Når vinteren kommer, tar man opp igjen denne varmeenergien og bruker den til å varme opp byggene. På samme måte som det produseres varmeenergi når man produserer kjøling, produseres det kjøleenergi når man produserer varme. Om vinteren er det mindre behov for kjøling. Derfor putter man overskuddet av produsert kjøleenergi ned i brønnene, samtidig som man henter opp varmeenergien som man produserte når det var varmt ute. Sånn går syklusen året igjennom. Ganske genialt ikke sant?

Bildet hentet fra NGU

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *