Varmeveksler – del 1

En varmeveksler er en viktig innretning i et varmeanlegg, og disse har vi mange av på Vulkan. Det finnes flere typer varmevekslere. Radiatoren på veggen på kontoret ditt er en varmeveksler. Det samme er radiatoren i en bilmotor. Prinsippet med en varmeveksler er varmeoverføring fra et miljø til et annet. Radiatoren i bilmotoren overfører varme fra kjølevannet og ut til lufta omkring etter vann til luft prinsippet. For å forsterke virkningsgraden av denne varmeoverføringen sitter det en vifte som blåser lufta i gjennom radiatoren ved behov.

Ellers er de vanligste typene varmeveksler som følger:

Rørvarmeveksler

Platevarmeveksler

Varmebatteri

Rørvarmeveklser

Det finnes mange typer, men prinsippet er stort sett det samme.  Man har ett rør inni et annet.  Man lar den varme væsken strømme gjennom det indre røret, mens den kalde væsken strømmer i ringrommet mellom de to rørene. Varmeveksleren fungerer enten medstrøms eller motstrøms. Se prinsippskisser under.

 

Motsrøms                                           Medstrøms

Varmebatteri

Radiatoren i en  bilmotor er et eksempel på et varmebatteri. Denne overfører varme fra kjølevannet og ut til lufta omkring etter vann til luft prinsippet. For å forsterke virkningsgraden av denne varmeoverføringen sitter det en vifte som blåser lufta i gjennom radiatoren ved behov.

I hus med vannbåren varme er radiatorvarmeveksleren et eksempel på et varmebatteri og en vanlig innretning. Denne henger på veggen, og en strøm med varmt vann går i gjennom den. Lufta på utsiden av radiatoren er som regel kaldere enn vannet inne i radiatoren. Det skapes derfor en oppdrift av kald luft rundt radiatoren som tar med seg en del av varmen fra radiatoren. Dette fører til at lufta i rommet blir varmere. Se prinsippskisse under.

 

Radiator for romoppvarming        Prinsippskisse

Platevarmeveklser

Den vanligste varmeveksleren for overføring av varme og kjøleenergi i bygg er en platevarmeveksler

Platevarmevekslerens oppgave er å overføre varme mellom to væsker eller gass-strømmer med forskjellig temperatur uten å blande dem sammen.

I norske fjernvarmeanlegg er de fleste byggene knyttet til fjernvarmenettet via en platevarmeveksler. I varmeveksleren overføres varme fra fjernvarmevannet til vannet som sirkulerer i byggets egen varmekrets.  Varme overføres fra det varmeste vannet til det som er kaldere.

Det skjer ingen form for innblanding av fjernvarmevann i byggets oppvarmingssystem. Det er kun varmeenergi som overføres gjennom veggene i rørene/platene som skiller de to vannstrømmene.

 

Platekjøleveksler                                                Platevarmeveklser

Siden det er platevarmeveksleren som hovedsaklig overfører varme i Energisentralen på Vulkan er det denne typen varmeveksler jeg kommer til å skrive mest om. Det kommer derfor et nytt innlegg der jeg tar for meg denne i detalj.

Jeg setter pris på tilbakemeldinger på de innleggene jeg lager. Legg gjerne igjen en kommentar dersom du har synspunkter på det jeg skriver eller kontakt meg direkte.

Kilder:

http://www.energifakta.no http://ener.no http://ansatte.hin.no/ http://vvsforum.no/ http://aircoil.se/ http://energifakta.no/ http://www.apv.no/ http://bitbok.no http://bentzenge.no http://eblogg.org/

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *