Tag Archive for Vulkan Oslo

Kjøleanlegg for Mathallen

Det bygges i energisentralen på Vulkan. Neste steg i prosessen er ferdigstilling av tekniske anlegg for kjøling av kjøl og frysedisker samt kjølerom og fryserom i Mathallen. Vi har nå fått på plass tre nye varmepumper (IK001 IK002 og IK004) Se tegning for detaljer. Kjølesystem Mathallen Vulkan Anlegget består av system 350.02 og 350.03. System…

Sentral Driftsovervåkning – SD-anlegg

For å kunne styre og optimalisere energisentralen og tilhørende komponenter på en god og oversiktlig måte, er vi avhengig av et anlegg for sentral driftsovervåking også kalt SD-anlegg. I alle større anlegg for varme, kjøling og ventilasjon er man avhengig av dette. Grunnen er enkel. Anleggene er som regel utstyrt med hundrevis av komponenter som automatisk…

Turist i egen by

Søndag 22. april arrangeres «Turist i egen by» i regi av Oslo kommune og VisitOSLO. De åpner denne dagen dørene i Oslo Rådhus der alle som møter opp mellom kl. 10.00 og 16.00 får utdelt gratis Oslo Pass for denne dagen. Oslo passet gir deg gratis inngang til mange av byens turistattraksjoner, fri transport med…