Tag Archive for varmepumpe

Kjøleanlegg for Mathallen

Det bygges i energisentralen på Vulkan. Neste steg i prosessen er ferdigstilling av tekniske anlegg for kjøling av kjøl og frysedisker samt kjølerom og fryserom i Mathallen. Vi har nå fått på plass tre nye varmepumper (IK001 IK002 og IK004) Se tegning for detaljer. Kjølesystem Mathallen Vulkan Anlegget består av system 350.02 og 350.03. System…

Sentral Driftsovervåkning – SD-anlegg

For å kunne styre og optimalisere energisentralen og tilhørende komponenter på en god og oversiktlig måte, er vi avhengig av et anlegg for sentral driftsovervåking også kalt SD-anlegg. I alle større anlegg for varme, kjøling og ventilasjon er man avhengig av dette. Grunnen er enkel. Anleggene er som regel utstyrt med hundrevis av komponenter som automatisk…

Energisentralen – Solfangerdrift

Energisentralen kan ta i mot varmeenergi fra solfangeranlegget på Bellona huset. Denne driftsmodusen kan kombineres med varmepumpedrift, kjølemaskindrift og frikjøling. Under ser du bilder av solfangeranlegget som dekker deler av fasaden på Bellona huset. Under ser du bilde av 3 varmevekslere som skiller glykolvæsken som sirkulerer i selve solfangeranlegget fra resten av varmesystemet. Det er bygget slik…

Energisentral – frikjøling

Frikjøling er en driftsmodus som kan benyttes ved overgangen vår/sommer. Den benyttes når varmebehovet er så lavt at varmepumpene ikke er i stand til å kvitte seg med varmeenergien til varmevekslerne ute på hvert enkelt bygg, når anlegget kjøres i varmepumpedrift. Siden man i løpet av vinteren har bufret opp en betydelig mengde med kjøleenergi…

Energisentral – Kjølemaskindrift

I sommerhalvåret kjøres energisentralen i kjølemaskindrift. Som tidligere beskrevet skjer det ingen endring i driftsformen internt i varmepumpene. Det er ute på anlegget endringene skjer. Ved hjelp av shuntventiler styres varme og kjøleenergien dit man vil ha den. Jeg tar også i dette tilfelle kun for meg varmepumpe IK001 da prinsippet er det samme for…

Energisentral – varmepumpedrift

  Varmepumpedrift I vinterhalvåret kjøres energisentralen i varmepumpedrift. Det er ikke noe fast dato for når denne driftsmodusen trer i kraft. Overgangen gjøres manuelt, og foretas når behovet for romoppvarming melder seg. Er det en varm høst kan man utsette dette lenge. Byggene på Vulkan som er tilknyttet energisentralen er energiøkonomiske bygg, og internvarmen i…

Energisentralens driftsmoduser

Energisentralen på Vulkan har i hovedsak 3 driftsmoduser. –          Varmepumpedrift –          Frikjøling –          Kjølemaskindrift Om vinteren når det er stort behov for varme, kjøres anlegget i varmepumpedrift Om våren og høsten er det lite behov for varme, men kjølebehovet vil alltid være der grunnet kjøle og fryserom som alltid er i drift. Vi kjører da…