Tag Archive for kjølemaskindrift

Energisentral – frikjøling

Frikjøling er en driftsmodus som kan benyttes ved overgangen vår/sommer. Den benyttes når varmebehovet er så lavt at varmepumpene ikke er i stand til å kvitte seg med varmeenergien til varmevekslerne ute på hvert enkelt bygg, når anlegget kjøres i varmepumpedrift. Siden man i løpet av vinteren har bufret opp en betydelig mengde med kjøleenergi…

Energisentral – Kjølemaskindrift

I sommerhalvåret kjøres energisentralen i kjølemaskindrift. Som tidligere beskrevet skjer det ingen endring i driftsformen internt i varmepumpene. Det er ute på anlegget endringene skjer. Ved hjelp av shuntventiler styres varme og kjøleenergien dit man vil ha den. Jeg tar også i dette tilfelle kun for meg varmepumpe IK001 da prinsippet er det samme for…

Energisentralens driftsmoduser

Energisentralen på Vulkan har i hovedsak 3 driftsmoduser. –          Varmepumpedrift –          Frikjøling –          Kjølemaskindrift Om vinteren når det er stort behov for varme, kjøres anlegget i varmepumpedrift Om våren og høsten er det lite behov for varme, men kjølebehovet vil alltid være der grunnet kjøle og fryserom som alltid er i drift. Vi kjører da…